Turul I

Turul II

Anunț

Termene de depunere a dosarelor la concursul de admitere 2020

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ La programe de formare profesională tehnică ‏‏‎‏‏‎‏‏‏‏‎postsecundară:

- 13 iulie - 01 august 2020, anunțarea rezultatelor concursului până la 3 ‏august 2020

- 03 august- 14 august se desfășoară turul II al concursului de admitere, cu anunțarea rezultatelor pe 17 august 2020

Anunțăm concursul de admitere pentru
anul de studii 2020 - 2021

Acte necesare pentru participarea la concursul de admitere:

    ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎
  • ‏Cerere de inscriere la concurs.‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏
  • Buletin de indentitate/certificat de naștere ‏‏‎(original și doua copii).
  • Certificat de studii gimnaziale, (în original cu anexa respectiva).
  • Patru poze (3x4 cm), color.
  • Dovada achitări taxei de înscriere.
  • Acte ce atestă situația familială (după caz).

Elevii pot benificia de:

-Îstruirea in limba română.
-Studii în bază de buget sau contract cu taxă.
-Burse de studii/Burse sociale.
-Loc de trai în cele două cămine.
-Bibliotecă dotată cu sală de lectură și internet gratuit.
-Sală de sport.
-Cercuri sportive, artistice.
-Teatru de modă.

Specialități

‎72330 - Modelarea, Proiectarea și Tehnologia ‎Confecțiilor din Țesături

Profesia Cusătoreasă (industria confecțiilor)
‎cu specializarea în Tehnologia articolelor din ‏‏‎‏‏‎‎‏‏‎piele (nivel 3 ISCED)

Concurs de admitere la locurile vacante în anul II de studii

Se admite concursul, la locurile declarate vacante la programe de formare profesională, după finalizarea anului întâi de studiu, în limita Planului de admitere, aprobat la fiecare specialitate pentru anul precedent. Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevi, cu situația școlară încheiată:
- ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;
- ai claselor a 10-a de liceu. Candidații vor prezenta suplimentar Certificatul academic.

Cota de 15%

Se rezervează 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

• copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
• copiii rămași fără ocrotire părintească;
• copiii care au cel puțin un părinte cu dizabilitate severă;
• copiii care au cel puțin un părinte care a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
• copiii proveniți din familii cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
• copiii de etnie romă;