AVIZ

COLEGIUL TEHNOLOGIC DIN CHIŞINĂU

anunță  concurs de admitere pentru anul de studii 2019-2020 la următoarele specialităţi  şi profesii:

Specialităţi (nivelul 4 ISCED):

1)  72330 Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături;

calificarea: tehnician în industria confecţiilor;

2)  72320 Modelarea, proiectarea și tehnologia confecţiilor din tricot;   calificarea: tehnician tehnolog în industria tricotajelor;

3)  72340 Modelarea și tehnologia articolelor din piele și înlocuitori;                        

calificare

4)  71340 Mașini și aparate electrice de uz casnic;

calificarea: tehnician electrician;

Profesia Cusătoreasă (industria confecţiilor) cu specializare în tehnologia articolelor din piele (nivelul 3 ISCED )

Înmatricularea se efectuează în baza mediilor de concurs conform actelor de studii.

Colegiul Tehnologic din Chișinău este autorizat să înmatriculeze elevi la studii cu finanţare bugetară și prin contract cu taxă.

Limba de instruire: limba română.

Durata studiilor pentru candidaţii cu studii gimnaziale: 4 ani (nivelul 4)

2 ani (nivelul 3)   .

Toți doritorii sunt asigurați cu cămin.

ADRESA: MD 2068, Chișinău, str. Bogdan Voievod, 8/1

tel.: (022) 49-30-48, (022) 44-42-72, tel/fax: (022) 49-30-73                                                                                                                                                                     e-mail: coltehnologic@gmail.com                                                                                                                   www.colegiultehnologic.md

Comisia de admitere, tel.: (022) 49-20-93,  (022) 44-42-72