Locuri Vacante

Informaţie

privind locurile vacante la anul II

(pentru absolvenţii cl. a 10-a de liceu şi a anului I de studii din colegii)

Nr.crt. Programul de formare profesională Numărul de locuri declaratevacante
Total buget cu taxăde studii
1. 72330 Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături 28 2 26
2. 72320 Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricot 10 0 10
3. 72340 Modelarea şi tehnologia articolelor din piele şi înlocuitori 14 4 10
4. 71340 Maşini şi aparate electrice de uz casnic 14 0 14