Ordin taxa de studii

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

Colegiul Tehnologic din Chişinău

Ordin nr. 113 F

din 10 iulie 2019

Ref.:“Cu privire la taxele de studii”

În temeiul Hotărârii Guvernului RM nr. 872 din 21.12.2015, Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ prefesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei nr. 550 din 10.06.2015 şi Regulamentului de organizare şi desfăşurare a admiterii la programe de formare profesională tehnică postsecundară şi postsecundară nonterţiară, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr. 894 din 12.06.2018, emit următorul

ORDIN:

  1. Se stabilesc taxele de studii pe bază de contract cu taxă pentru anul de studii 2018-2019, pe specialităţi, după cum urmează:
Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături 1 persoană 6500 lei/an
Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricot 1 persoană 6500 lei/an
Maşini şi aparate electrice de uz casnic 1 persoană 6000 lei/an
Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori 1 persoană 5500 lei/an
  1. Taxa de studii se depune la casa colegiului:

1) prima rată de 50 % – până la începutul semestrului I (26-30 august);

2) a doua rată de 50 % – la începutul semestrului al II-lea (15-22 ianuarie).

  1. Executarea prevederilor prezentului ordin se pune în sarcină dnei Slobozian

Maria, contabil şef.

                                      Director                                            Vladimir DONICI

 

Ex.: Sînchetru Olesea, secretar al Comisiei de admitere

Tel.: 022 492093