Regulamentul intern de activitate al colegiului

1
Anexa
la Ordinul Ministrului Educației
nr. 550 din 10 iunie 2015
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 206-210, art. 1362
REGULAMENT – CADRU
de organizare şi funcţionare a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic
postsecundar şi postsecundar nonterțiar
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (în continuare – Regulament) stabilește cadrul normativ privind organizarea și funcționarea instituțiilor de învățămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar.
2. Instituția de învăţămînt profesional tehnic postsecundar/postsecundar nonterțiar este persoană juridică, cu structură proprie, ce dispune de fonduri mobile şi imobile cu drept de gestiune operativă internă, de personal didactic şi administrativ, de ştampilă şi antet propriu şi funcţionează în baza legislaţiei Republicii Moldova şi a prezentului Regulament. Vezi mai mult →