Istoric

Colegiul Tehnologic din Chişinău
Cronica Colegiului Tehnologie din Chişinău
1967 – Fondarea Tehnicumului Tehnologic din Chişinău pe lângă Ministerul Deservirii Sociale.
1969 – Transferarea tehnicumului de la Ministerul Deservirii Sociale la Ministerul învăţământului Superior şi Mediu de Specialitate.
1988 -Transferarea tehnicumului pe lânga Ministerul Industriei Uşoare şi Deservirii Sociale.
1990 – Tehnicumul este subordonat Departamentului de Stat „Moldova-Service”.
1992 – Colegiul Industriei Uşoare din Chişinău a fost afiliat Colegiului Tehnologic.
1992 – Reorganizarea tehnicumului în colegiu.
1995 – Ultima promoţie a tehnicumului.
1997– Prima promoţie a colegiului (182 ingineri).
1998 – în cadrul colegiului au fost deschise clase liceale şi cursuri de recalificare a celor neangajaţi în cîmpul muncii.
2002 – Colegiul Tehnologic este acreditat de Comisia de Stat pentru acreditarea şi evaluarea instituţiilor de învăţământ.
Personalități
Mihail Neşcii
Născut la 18 august 1914. Absolvent al Institutului Pedagogic din Harkov, specialitatea matematică.
Participant la cel de-al Doilea Război Mondial. Eminent al deservirii sociale, învăţător emerit din RSSM. Director al Combinatului Deservirii Sociale şi director-fondator al Tehnicumului Tehnologic în anii 1967-1975.
Xenofont Gherghelaş
A absolvit Institutul de Comerţ din Lvov în 1959. A activat în funcţie de contabil (Teleneşti) şi contabil-şef (Bălţi) între 1959-1969. În perioada 1969-1975 a activat în sistemul deservirii sociale din Republica Moldova. În anii 1975-1979 – director al Tehnicumului Tehnologic din Chişinău.
Ivan Jighin
A studiat la facultatea de istorie şi drept a Universităţii de Stat din Chişinău între! 1960-1963. A deţinut diferite funcţii în organele elective sovietice. În funcţie de director al Tehnicumului Tehnologic din Chişinău a fost numit în aprilie 1979. În 1981 munca i-a fost apreciată cu Diploma Ministerului învăţămîntului Superior şi Mediu de Specialitate. În 1982 a participat la EREN a URSS „Служба бытa-82″. În octombrie 1982 participă la Conferinţa tehnico-ştiinţifică „Rolul învăţămîntului profesional în URSS”. În 1990 a reprezentat Tehnicumul Tehnologic din Chişinău la Bobruisk, Bielorusia, la seminarul „ Metodica şi desfăşurarea jocurilor de afaceri”. S-a pensionat în septembrie 1995.
Ion Poia
Născut la 6 iulie 1943 în comuna Unţeşti, judeţul Ungheni în familia lui Pavel şi a Eugeniei Poia.
În 1950 a păşit pragul şcolii primare din localitate şi în 1960 a absolvit-o cu succes. După absolvire a lucrat 2 ani ca profesor de fizică în şcoala natală, iar în 1962 a devenit student al Universetăţii de Stat din Chişinău şi în acelaşi an a fost înrolat pentru 2 ani în rîndurile armatei sovietice. În 1964 se reîntoarce pe băncile Universităţii, absolvind în 1970 facultatea de fizică şi matematică. Din 1970 activează la Tehnicumul Tehnologic în diferite funcţii: profesor de fizică şi electromecanică, director de studii (1983-1992), iar din 1992 este director al Colegiului Tehnologic Chişinău. Din anul 2000 deţine Gradului didactic I la specialitatea „Electrotehnică” şi Gradul II Managerial.
Colegiul Tehnologic – instituţie de prestigiu din Republica Moldova
În decursul celor 35 de ani colegiul a pregătit circa 13 500 specialişti (3 686 – la secţia de zi).
În colegiu activează 57 profesori şi maiştri de instruire practică. Atestarea profesorilor confirmă faptul că majoritatea posedă un nivel înalt de pregătire profesională, larg orizont cultural şi ştiinţific.
Colegiul dispune de bloc de studii cu 36 cabinete, laboratoare, două cămine cu 440 locuri, trei ateliere de instruire practică şi de producere, dotate cu utilaj modern, sală de calculatoare, bibliotecă.
Biblioteca este o subdiviziune absolut indispensabilă unei instituţii didactice. Fondurile bibliotecii permit asigurarea informaţională necesară procesului de învăţămînt, activităţii ştiinţifice şi pedagogice.
Colecţia bibliotecii inserează 89341 cărţi. Anual biblioteca înregistrează 40453 vizite şi oferă spre împrumut 69434 de publicaţii. Pe lîngă colegiu activează „Teatrul de modă” studenţesc, care se ocupă de proiectarea şi confecţionarea modelelor vestimentare şi demonstrarea lor în colegiu, în republică şi peste hotare, bucurîndu-se de succese. Absolvenţii colegiului activează în diferite centre prestigioase de modă din republică şi din alte ţări, la fabricile de confecţii de îmbrăcăminte şi încălţăminte, în diferite firme particulare. Unele teze de diplomă, ce poartă caracter creativ, au fost aplicate în producere în atelierele şi întreprinderile deservirii sociale din Moldova.
Din 1992, CTC trece la instruirea după noile programe de învăţămînt şi studierea aprofundată a ştiinţelor exacte şi de specialitate.  Direcţia CTC a stabilit relaţii de colaborare cu facultatea de textile a Universităţii Tehnice «Gh. Asachi» din Iaşi. Este menţinută colaborarea cu multe instituţii de învăţămînt din România, din Rusia; cu fabricile „Ionel”, „Zorile” ş.a. din Chişinău, cu fabricile de confecţii din Bălţi, Soroca, Cahul. Trebuie menţionat faptul că absolvenţii CTC sunt solicitaţi pentru a continua studiile atît în instituţiile superioare ale ţării (Universitatea Tehnică din Moldova, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Moldova, ULIM, Institutul „Perspectiva”, Academia de Studii Economice, Universitatea de Stat din RM), precum şi peste hotarele acesteea. Colegiul este afiliat la Universitatea Tehnică din Moldova. Profesorii Colegiului colaborează în domeniul metodicii şi cercetărilor ştiinţifice cu cadrele de profil ale Universităţii Tehnice din Moldova şi cu întreprinderile prestări-servicii sociale din republică.
Odainic, Ioan Gh. Almanah enciclopedic: Vol. I.- Ch., 2009. – P. 174-176.