Modelarea, Proiectarea și Tehnologia Confecțiilor din Țesături

Specialitatea 72330 “Modelarea, Proiectarea şi Tehnologia Confecţiilor din Ţesături”

Clasificarea: Tehnician în industria confecțiior

Caracteristica de calificare

Domenii de activitate

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ Specialistul este pregătit în cadrul întreprinderilor de confecţii din ramura deservirii sociale a populaţiei, a industriei, este pregătit de activitate în cadrul întreprinderilor de confecţii, a industriei şi deservirii sociale, precum şi în cadrul instituţiilor tehnico-ştiinţifice de proiectare, fiind încadrat în câmpul muncii în funcţie de inginer-constructor, tehnolog, şef de secţie, şef de atelier, maistru.

Trebuie să posede cunoştinţe teoretice

Elaborarea ansamblului vestimentar în corespundere cu particularităţile individuale ale purtătorului, să asigure corespondenţa dimensională dintre corp şi produs a purtătorului, să posede sistem unic de proiectare a îmbrăcămintei, să cunoască realizări noi de construcţie a tiparilor, modelări de gradul I-IV, standardele şi condiţiiloe tehnice de ramură, metodele gradare a şabloanelor, metodele de proiectare a produselor de îmbrăcăminte, croială diferită, regulile de efectuare a probei şi efectuarea probei, înlăturarea defectelor constructive şi tehnologice, istoria costumului, tehnologia confecţiilor din ţesături şi materiale textile, manegementul şi marketingul, codul muncii, regulile de protecţie a muncii şi tehnicii securităţii, bazele economice, organizării ştiinţifice a muncii şi organizarea producţiei.

Trebuie să posede deprinderi practice

Să elaboreze ansambluri vestimentare ce corespunde particularităţilor individuale ale purtătorului, materiei prime şi destinaţiei produsului de îmbrăcăminte.

Să execute prelucrarea parametrilor dimensionali de pe figură şi să determină specificul constituţiei concrete, să elaboreze tipare de bază, să efectueze modelarea tiparelor după schiţa modelului. Să posede utilizarea modelelor de gradare a şabloanelor, să schiţeze modelul şi să-şi recomande purtătorului produsul de îmbrăcăminte ce ar corespunde aspectului exterior, vîrstei, destinaţiei, asigurând îndeplinirii menirii unui nivel înalt artistic.

Să asigure îndeplinirea proceselor tehnologice ale produselor de confecţii, respectând disciplina tehnologică şi aplicând cele mai avansate metode de organizare a muncii. Perfecţionarea tehnologiilor de confecţionare a produselor de îmbrăcăminte folosind unificarea şi tipizarea detaliilor. Ordinea elaborării şi perfecţionarea documentaţiei tehnice a produsului, analizarea documentaţiei tehnice necesare realizării produsului, a efectua calculele normelor de consum a materialelor, a organiza raţional croirea şi normarea consumului de materiale, normarea timpului de producere, bazele economiei şi organizării producerii, standartile şi condiţiile tehnice a materiei prime şi producţiei finite, stabileşte funcţiile de defecte, indentifică cauza apariţiei defectelor, evidenţa şi darea de seamă, bazele psihologice profesionale şi administrarea colectivelor de muncă, regulile deservirii sociale ale populaţiei, bazele etice profesionale şi a deservirii civilizaţiei, regulile şi normele protecţiei muncii, regulile de combatere a incendiilor, regulile de ocrotire a mediului ambiant.

În Moldova întreprinderile de confecţionare a materialelor textile au o pondere destul de însemnată.

Absolvenţii specialităţii “Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Ţesături” activează cu succes în aceste şi alte întreprinderi ale industriei uşoare, deoarece în planul de învăţământ sunt încadrate disciplinile care au cunoştinţe profunde despre structura materialelor textile, cît şi pînzei de tricot, piele şi blană, proiectarea şi prelucrarea produselor de îmbrăcăminte din ţesături şi alte materiale textile, proiectarea şi prelucrarea produselor de cusotorie acoperământul pentru cap, design vestimentar, managementul întreprinderii şi marketing, compoziţia costumului.

Pe parcursul anilor specialitatea “Modelarea, Proiectarea şi Tehnologia Confecţiilor din Ţesături” s-a dezvoltat în concordanţă sarcinilor pe care le-a îndeplinit pentru specializările din domeniul industriei uşoare. S-au pregătit absolvenţii, tehnicienii care activează în întreaga ţară şi în străinătate, în sectoarele de profil activând la întreprinderi de prestări servicii ca „Dalia”, „Chişinău”, „Tricon”, „Cahul”, „Rada”, „Soroca”, „Ionel”, „Infinity”, „Codreanca”, „Euromarte”, „Ponti”, servicii publice, firme private, în învăţământ, absolventul îşi continuă studiile atât în instituţiile de învăţământ din ţară cât şi în străinatate „Universitatea Tehnică a Moldovei”, ULIM, ASEM, Academia de Arte Plastice a Moldovei, Instituţii de Relaţii Internaţionale, „Perspectiva” etc. În străinătate cum ar fi: Academia de Design din Milano, Colegiul de Arte şi Design din Dublin.

Practic pe toate continente Terrei activează absolvenţi ai noştri, desigur cu excepţia Antarctidei, dar dacă apare instituţii de confecţii pe acest continent vom avea absolvenţi şi acolo.

Skip to toolbar